Éilimh Cóipchirt

Tá meas againn ar chearta maoine intleachtúla daoine eile. Ní fhéadfaidh tú cóipcheart, trádmharc nó cearta faisnéise dílseánaigh eile aon pháirtí a shárú. Féadfaimid, de réir ár rogha féin amháin, aon Ábhar a bhfuil cúis againn a chreidiúint a sháraíonn aon cheann de chearta maoine intleachtúla daoine eile a bhaint agus féadfaimid deireadh a chur le d’úsáid as an Láithreán Gréasáin má chuireann tú aon Ábhar den sórt sin isteach.

ATHDHÉANAMH BEARTAS UM SHÁRÚ. MAR CHUID DEN BHEARTAIS ATHSHÁRUITHE A DHÉANAMH, TAR ÉIS A DEONTAS ÚSÁIDE A DHÉANAMH AR AN LÁITHREÁN GRÉASÁIN A FHOIRCEANNADH AR AON ÚSÁIDEOIR A BHFUIL TRÍ GHEARÁN MEABHAIR-GHALAR A GHABHANNaimid TRÍ GHEARÁN MEABHAIR-GHALAR AGUS ÉIFEACHTÚIL IN AON TRÉIMHSE SÉ MHÍ THREORACHA.

Cé nach bhfuilimid faoi réir dhlí na Stát Aontaithe, comhlíonaimid go deonach Acht Cóipchirt na Mílaoise Digiteach. De bhun Theideal 17, Alt 512(c)(2) de Chód na Stát Aontaithe, má chreideann tú go bhfuil aon chuid d’ábhar cóipchirt á sárú ar an Láithreán Gréasáin, is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn trí ríomhphost a sheoladh chuig [ríomhphost cosanta]

Ní bhfaighidh gach fógra nach mbaineann le hábhar dúinn nó nach bhfuil éifeachtach faoin dlí aon fhreagra nó gníomh air sin. Caithfidh fógra éifeachtach maidir le sárú éilithe a bheith ina chumarsáid scríofa chuig ár ngníomhaire a áiríonn go substaintiúil na nithe seo a leanas:

Sainaithint na hoibre faoi chóipcheart a chreidtear a bheith sáraithe. Déan cur síos le do thoil ar an obair agus, más féidir, cuir isteach cóip nó suíomh (m.sh. URL) leagan údaraithe den saothar;

Sainaithint an ábhair a chreidtear a bheith sáraitheach agus a shuíomh nó, le haghaidh torthaí cuardaigh, sainaithint na tagartha nó nasc le hábhar nó le gníomhaíocht a éilítear a bheith sáraitheach. Déan cur síos ar an ábhar le do thoil agus tabhair URL nó aon fhaisnéis ábhartha eile a ligfidh dúinn an t-ábhar a aimsiú ar an Láithreán Gréasáin nó ar an Idirlíon;

faisnéis a ligfidh dúinn teagmháil a dhéanamh leat, lena n-áirítear do sheoladh, uimhir theileafóin agus, má tá fáil air, do sheoladh r-phoist;

Ráiteas go bhfuil creideamh macánta agat nach bhfuil úsáid an ábhair a bhfuil gearán á dhéanamh ina leith údaraithe agatsa, ag do ghníomhaire nó ag an dlí;

Ráiteas go bhfuil an fhaisnéis san fhógra cruinn agus gur tusa an t-úinéir nó go bhfuil tú údaraithe chun gníomhú ar son úinéara na hoibre a líomhnaítear a sáraíodh faoi phionós mionnú éithigh; agus

Síniú fisiceach nó leictreonach ó shealbhóir an chóipchirt nó ó ionadaí údaraithe.

Má bhaintear d’Aighneacht Úsáideora nó toradh cuardaigh chuig do láithreán Gréasáin de bhun fógra faoi shárú cóipchirt éilithe, féadfaidh tú frithfhógra a sholáthar dúinn, a chaithfidh a bheith ina chumarsáid scríofa chuig ár ngníomhaire liostaithe thuas agus sásúil dúinn a chuimsíonn go substaintiúil. méid seo a leanas:

Do shíniú fisiciúil nó leictreonach;

sainaithint an ábhair a baineadh nó a bhfuil rochtain díchumasaithe air agus an áit ar tháinig an t-ábhar chun solais sular baineadh é nó inar díchumasaíodh rochtain air;

Ráiteas faoi phionós mionnú éithigh go gcreideann tú de mheon macánta gur baineadh an t-ábhar nó gur díchumasaíodh é mar thoradh ar dhearmad nó mí-aithint ar an ábhar atá le baint nó faoi mhíchumas;

D’ainm, do sheoladh, d’uimhir theileafóin, do sheoladh ríomhphoist agus do ráiteas a thoilíonn tú le dlínse na gcúirteanna sa seoladh a chuir tú ar fáil, Anguilla agus an áit/na háiteanna ina bhfuil úinéir an chóipchirt airbheartaithe suite; agus

Ráiteas go nglacann tú le seirbheáil próisis ó úinéir airbheartaithe an chóipchirt nó óna ghníomhaire.